Financiële begroting

Overzicht reservemutaties

Boekwaarde

toevoeging

onttrekking

Vermindering

toevoeging

onttrekking

Vermindering

toevoeging

onttrekking

Vermindering

toevoeging

onttrekking

Vermindering

Boekwaarde

1-1-2022

ten laste van

ten gunste

ter dekking

ten laste van

ten gunste

ter dekking

ten laste van

ten gunste

ter dekking

ten laste van

ten gunste

ter dekking

31-12-2020

de exploitatie

van de

van

de exploitatie

van de

van

de exploitatie

van de

van

de exploitatie

van de

van

of andere

exploitatie

afschrijving

of andere

exploitatie

afschrijving

of andere

exploitatie

afschrijving

of andere

exploitatie

afschrijving

reserves

reserves

reserves

reserves

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2025

2025

2025

A. Algemene reserve

Algemene reserve

6.382

6.382

Reserve grondbedrijf

23.905

94

319

316

316

24.762

Totaal rubriek A. Algemene reserve

30.287

0

94

0

319

0

0

316

0

0

316

0

0

31.144

B.1. Bestemmingsreserves

0

Reserve actieplan geluid

1.253

40

40

40

40

1.093

Reserve Betere Buurten

5.234

2.058

582

972

656

1.017

815

1.063

1.073

7.218

Reserve Cultuurvisie

52

52

Reserve dekking Coronakosten

186

186

Reserve dekking kapitaallasten

32.946

1.132

2.320

2.259

2.259

2.259

22.717

Reserve isv-gelden

317

317

Reserve kunst en cultuur binnenstad

359

359

Reserve maatregelen luchtkwaliteit

34

11

11

11

1

Reserve nota kapitaalgoederen

5.327

35

239

268

707

4.148

Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders

211

24

12

12

12

151

Reserve parkeren

4

189

314

510

402

1.420

Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed

735

66

339

330

Reserve sociaal domein

0

0

Reserve startersleningen

187

49

60

59

58

-39

Reserve urgentieprogamma 1600 woningen

2

2

Reserve WABO

2.294

185

300

275

250

1.284

Reserve Woonwijs

628

25

603

Reserve dekking kapitaallasten Parkhout

0

212

10

202

Totaal rubriek B1 bestemmingsreserves

49.768

2.282

2.114

2.320

1.498

1.657

2.259

1.527

1.480

2.259

1.465

2.140

2.269

40.043

A. Algemene reserves

30.287

0

94

0

319

0

0

316

0

0

316

0

0

31.144

B1. Bestemmingsreserves

49.769

2.282

2.114

2.320

1.498

1.657

2.259

1.527

1.480

2.259

1.465

2.140

2.269

40.043

Totaal

80.056

2.282

2.208

2.320

1.817

1.657

2.259

1.843

1.480

2.259

1.781

2.140

2.269

71.187

-2.246

-2.099

-1.896

-2.628

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12