Overige gegevens

Kerngegevens

 

Jaarstukken 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Bestuurlijk

Aantal raadsleden 

33

33

33

Aantal wethouders

5

5

5

Aantal steunfractieleden

17

16

18

Financieel (x € 1.000)

Totale programmabaten 

      198.479

217.322

229.818

Totale programmalasten 

       195.594

223.869

229.222

Reservemutaties:

     Onttrekkingen

8.873

9.265

4.528

     Stortingen

3.959

3.259

2.282

Resultaat 

7.798

-541

2.842

Sociaal

Aantal inwoners

63.865

63.828

64.816

Aantal bijstandsgerechtigden (BUIG)

1.287

1.280

1.280

Totaal aantal leerlingen *): 

10.164

10.340

10.340

    - openbaar basisonderwijs

1.465

1.495

1.495

    - bijzonder basisonderwijs

3.319

3.227

3.227

    - voortgezet onderwijs

5.146

5.370

5.370

    - speciaal basisonderwijs

234

248

248

Totaal aantal scholen: 

21

21

21

    - scholen basisonderwijs

17

17

17

    - scholen voortgezet onderwijs

3

3

3

    - scholen speciaal basisonderwijs

1

1

1

- scholen voortgezet onderwijs LWOO

                0

0

0

Fysiek

Aantal woonruimten

29.360

29.190

29.969

Aantal 'niet-woningen' conform OZB  

3.487

3.470

3.458

Oppervlakte gemeente in hectare (incl. water)

2.565

2.565

2.565

Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en parttimers)

N.B

46.500

50.000

Aantal bedrijfsvestigingen

N.B

5.900

6.200

Aantal m2 kantoren

356.500

324.227

       waarvan beschikbaar (m2)

45.975

36.585

33.830

*) Aantallen leerlingen en scholen 2021 en 2022 op basis van teldatum 1 oktober 2020.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12