Financiële begroting

Overzicht Investeringen

Investeringen 2022

Krediet

afschr. Termijn

Programma

Toelichting

ICT workspac (Thincl,laptops,smartph e.d)

170.980

3

Bedrijfsvoering

Termijn op 3 jaar stellen. Afschrijvingstabel aanpassen bij begroting 2022.

Netwerk componenten

107.130

5

Bedrijfsvoering

Vervanging servers

426.430

5

Bedrijfsvoering

Samengevoegd vervangingsinvestering uit MIP 2016 en 2017

Investering telefonie

372.860

5

Bedrijfsvoering

Uit MIP 2016. In 2022 in Berap andere besteding voorstellen.

Investeringen Hekwerken

184.100

20

Bedrijfsvoering

Uitvoering 2022

Toplaag honkbal Sp.park Galecopperzoom

123.800

15

Bedrijfsvoering

Toplaag softbalveld Sp. Park Galecopperzoom

43.800

15

Bedrijfsvoering

Herstraten schoolpleinen

328.800

25

Bedrijfsvoering

Theater: Interieur vervangen stoelen grote en kleine zaal

94.300

15

Bedrijfsvoering

Renovatie veld 106 Sportpark Parkhout

76.700

15

Bedrijfsvoering

Uitvoering 2022

Vervanging voertuig Schoonmaak

47.000

10

Bedrijfsvoering

Uitvoering 2022

Fort Vreeswijk aanpassingen gebouw

94.300

40

Bedrijfsvoering

Uitvoering 2022

Museumwerf: verbeteringen toiletgroep

32.900

20

Bedrijfsvoering

Uitvoering 2022

Dakveiligheidsvoorzieningen Gemeentelijke vastgoed

131.500

40

Bedrijfsvoering

Uitvoering 2022

SPZ Doorbelasting personeelskosten

441.600

40

Bedrijfsvoering

Op grond van het BBV moeten ook aan oudere investeringen uren worden toegerekend. Deze waren nog geen onderdeel van het krediet.

MFA Doorslag Groenling Gebouw (2018) Doorbelasting personeelskosten

265.900

40

Bedrijfsvoering

idem

MFA Sportzaal Doorslag Groenling Gebouw (2018) Doorbelasting personeelskosten

95.900

40

Bedrijfsvoering

idem

MFA Vreeswijk Gebouw (2018)

141.800

40

Bedrijfsvoering

idem

Sportzaal Vreeswijk Gebouw (2018)

75.400

40

Bedrijfsvoering

idem

Ipads Raadsleden (veranging 2018)

30.000

4

Bestuur en dienstverlening

Civieltechnische bouwwerken (vaste brugen en vlonders)

291.500

25

Leefomgeving

conform beheerplan

Civieltechnische bouwwerken (houten bruggen en vlonders)

226.900

25

Leefomgeving

conform beheerplan

Vervanging groen

817.600

40

Leefomgeving

conform beheerplan

Vervangen opstallen dierenweides 2021-2025

31.500

20

Leefomgeving

Beschoeiing

166.600

25

Leefomgeving

conform beheerplan

Diverse rioolvervangingen

567.700

50

Leefomgeving

Conform GRP 2019-2023

Diverse rioolvervangingen

114.000

20

Leefomgeving

Conform GRP 2019-2023

Investeringen hemelwaterafvoer

680.600

50

Leefomgeving

Conform GRP 2019-2023

Investering grondwaterafvoer

114.000

50

Leefomgeving

Conform GRP 2019-2023

Speelvoorzieningen

681.700

20

Leefomgeving

conform beheerplan

Vervanging voertuigen WSW-Groen

98.000

10

Leefomgeving

Pool3

26.000

10

Leefomgeving

KB2

62.000

10

Leefomgeving

SH

104.000

10

Leefomgeving

VRI 608

97.000

20

Leefomgeving

vervanging investering van 2004

VRI 603

168.000

20

Leefomgeving

vervanging investering van 2002

VRI beheerplan

85.000

20

Leefomgeving

conform beheerplan

VRI overname uit burap 2020

350.000

25

Leefomgeving

Elementenverharding (30% maatregel)

1.361.200

10

Leefomgeving

conform beheerplan

Seperate kredietaanvragen wegen

575.400

40

Leefomgeving

conform beheerplan

Levensduur verlengende maatregelen elementen

85.500

40

Leefomgeving

conform beheerplan

Bewegwijzering

198.400

25

Leefomgeving

conform beheerplan

Bebording

57.000

25

Leefomgeving

conform beheerplan

Geleìderails

26.300

25

Leefomgeving

conform beheerplan

Straatmeubilair

166.600

25

Leefomgeving

conform beheerplan

Fietsroute Ijsselstein - nieuwegein - utrecht (netto bijdrage)

191.800

40

Leefomgeving

bestuurlijk besluit

Klimaatadaptatie Grijs

250.000

25

Leefomgeving

Balustradetrap parkeergarage Theater

150.000

25

Leefomgeving

Begraafplaats

75.000

10

Leefomgeving

Gebouwendriften (Betere buurt 2022)

3.800.000

25

Wonen

Schatting

14.904.500

Investeringen grondexploitatie 2022 per gebied

Krediet 2022

Het Klooster

Bouw- en woonrijpmaken entreegebied en wrm sectie 4

1.200.000

Nutsvoorzieningen

1.000.000

Archeologie

400.000

Stelpost / onvoorzien

400.000

3.000.000

Lekboulevard

Bouw en woonrijpmaken lotusplantsoen, middenblok, nijenmonde

1.200.000

Stelpost / onvoorzien

900.000

2.100.000

Blokhoeve

Bouw- en woonrijpmaken

1.500.000

Stelpost / onvoorzien

1.000.000

2.500.000

Blok West

Bouw- en woonrijpmaken, plankosten, stelpost, onvoorzien

1.000.000

1.000.000

Juko terrein

Stelpost / onvoorzien

200.000

200.000

Deventerschans

Bouw- en woonrijpmaken

300.000

Stelpost / onvoorzien

100.000

400.000

Parkeerterrein tramhalte Wiersdijk

Bouwrijpmaken

200.000

Parkeerterrein / fietspad

250.000

Stelpost / onvoorzien

100.000

550.000

Binnenstad (herijkt)

Verwervingen, Bouw- en woonrijpmaken, plan en VAT

30.000.000

Stelpost / onvoorzien

2.000.000

32.000.000

Mooi Rijnhuizen

Bouw- en woonrijpmaken

4.500.000

Stelpost / onvoorzien

500.000

5.000.000

Rijnhuizen Noord

Stelpost / onvoorzien

100.000

100.000

Altrecht locatie

Stelpost / onvoorzien

200.000

200.000

Onvoorzien / afronding

1.450.000

Totaal

47.500.000

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12