Programmaplan

Bedrijfsvoering

Ambitie (en grafische weergave doelenboom)

Wat is onze ambitie?

Het is onze ambitie dat de organisatie maximaal bijdraagt aan de bedoeling: een bloeiende Nieuwegeinse samenleving. Het ontwikkelen van de organisatie richt zich op het heden én op de toekomst. Het vraagt om anticiperen op voortdurend wijzigende omstandigheden binnen de overheid. Bedrijfsvoering is een integraal onderdeel van de organisatie en een belangrijke facilitator die voor de beleids- en uitvoerende afdelingen dat werken voor die bloeiende Nieuwegeinse samenleving mogelijk maakt.

In onze organisatiefilosofie is dat gedachtegoed verankerd in het speerpunt "één organisatie". De twee andere speerpunten van de organisatiefilosofie zijn werken volgens de bedoeling en het tonen van eigenaarschap. Bij het werken volgens de bedoeling gaat het erom dat iedere medewerker met zijn of haar werk bijdraagt aan die bloeiende Nieuwegeinse samenleving en denkt en handelt vanuit dat perspectief. Medewerkers die bij de gemeente werken tonen eigenaarschap. Zij nemen zelf regie. Op hun werk, op hun bijdrage aan de bloeiende Nieuwegeinse samenleving én op hun eigen loopbaan binnen de gemeente. Met bedrijfsvoering stellen wij de medewerkers in staat het eigenaarschap ook te nemen.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 63.435
Baten € -6.819
Saldo € 56.617
Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12