Overige gegevens

Landelijke basisset indicatoren

Landelijke basisset indicatoren

 

Basisset indicatoren

Nederland (jaartal)

Nieuwegein (jaartal)

Eenheid

1

Formatie

niet gemeten

8,3 (2022)

Fte per 1.000 inwoners

2

Bezetting

niet gemeten

7,8 (2022)

Fte per 1.000 inwoners

3

Apparaatskosten

niet gemeten

522 (2022)

Kosten per inwoner

4

Externe inhuur

niet gemeten

58 (2022)

Kosten per inwoner

5

Overhead

niet gemeten

10,0 (2022)

% van totale lasten

6

Verwijzingen Halt

11 (2020)

15 (2020)

Aantal per 1.000 jongeren 12-18 jaar

7

Vervallen

8

Winkeldiefstallen

2,0 (2020)

2,8 (2020)

Aantal per 1.000 inwoners

9

Geweldsmisdrijven

4,6 (2020)

4,1 (2020)

Aantal per 1.000 inwoners

10

Diefstallen uit woning

1,8 (2020)

1,3 (2020)

Aantal per 1.000 inwoners

11

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

6,2 (2020)

7,0 (2020)

Aantal per 1.000 inwoners

12

Vervallen

13

vervallen

14

Functiemenging

53,2 (2020)

62,1 (2020)

% bedrijfsvestigingen t.o.v. woningen

15

Vervallen

16

Vestigingen (van bedrijven)

158,4 (2020)

150,3 (2020)

Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-65 jaar

17

Absoluut verzuim

2,4 (2020)

4,4 (2020)

Aantal per 1.000 leerlingen

18

Relatief verzuim

26 (2019)

28 (2019)

Aantal per 1.000 leerlingen

19

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

1,7 (2020)

1,5 (2020)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 12-23 jaar

20

Niet sporters

48,7 (2016)

49,8 (2016)

% bevolking van 19 jaar en ouder

21

Banen

796 (2020)

1.157 (2020)

Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd van 15-64 jaar

22

Jongeren met een delict voor de rechter

1 (2019)

1 (2019)

% 12-21 jaar

23

Kinderen in uitkeringsgezinnen

6 (2019)

6 (2019)

% kinderen tot 18 jaar

24

Netto arbeidsparticipatie

68,4 (2020)

68,0 (2020)

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

25

Vervallen

26

Werkloze jongeren

2 (2018)

2 (2018)

% 16-22 jaar

27

Personen met een bijstandsuitkering

46,7 (2020)

38,4 (2020)

Aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder, 2e half jaar 2020

28

Lopende re-integratievoorzieningen

202,0 (2020)

239,9 (2020)

Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar, 1e half jaar 2020

29

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp

11,9 (2020)

11,7 (2020)

%, 2e half jaar 2020

30

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming

1,2 (2020)

1,3 (2020)

%, 2e half jaar 2020

31

Jongeren (12-23 jaar) met jeugdreclassering

0,4 (2020)

0,4 (2020)

%, 2e half jaar 2020

32

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

60 (2018)

64 (2018)

Aantal per 1.000 inwoners

33

Omvang huishoudelijk restafval

161 (2019)

204 (2019)

Kg/inwoner

34

Hernieuwbare elektriciteit

 20,1 (2019)

13,9 (2019)

%

35

Gemiddelde WOZ waarde

270 (2020)

252 (2020)

x € 1.000

36

Nieuw gebouwde woningen

8,9 (2020)

2,1 (2020)

Aantal per 1.000 woningen

37

Demografische druk

54,6 (2021)

56,2 (2021)

% personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot personen van 15 tot 65 jaar.

38

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

733 (2021)

613 (2021)

39

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

810 (2021)

771 (2021)

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12