Overige gegevens

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat de kerngegevens van onze gemeente, de landelijke set prestatie-indicatoren die verplicht zijn volgens het BBV en indicatoren of kengetallen die aanvullend bij een specifiek programma

Indicatoren
Om te kunnen meten in hoeverre de in de begroting opgenomen doelen en activiteiten zijn gehaald, zijn in de begroting indicatoren opgenomen. Wij onderscheiden daarbij twee soorten indicatoren:

  • Effectindicatoren

Effectindicatoren meten de gevolgen van de gerealiseerde doelstellingen. Zij gaan met name over de vraag “Wat willen we bereiken?”. Bijhorende vragen zijn “Wat is het resultaat van het gevoerde beleid?” en “Zijn de gerealiseerde effecten overeenkomstig de streefdoelen?”.

  • Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren hebben betrekking op de vraag “Wat gaan we daarvoor doen?”. De indicator richt zich op het resultaat van ingezette activiteiten en meet in welke mate de doelstelling van het productieproces wordt bereikt. Hierbij is het wel van belang dat de prestatie door de gemeente beïnvloed kan worden.

Overeenkomstig het uitgangspunt om de effecten van corona als incidenteel te beschouwen en niet te verwerken in de begroting 2021, zijn ook de indicatoren exclusief het effect van corona opgenomen. Corona zal van invloed zijn op de realisatie op een aantal indicatoren waarover wij zullen rapporteren bij de jaarrekening 2021.

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12