Programmaplan

Wonen en Economie

Ambitie (en grafische weergave doelenboom)

Wat is onze ambitie?

Nieuwegein is een groene, duurzame en veilige stad in de populaire regio Utrecht waar de huidige en volgende generaties graag in goede gezondheid willen wonen, werken, ondernemen en recreëren. Het woningaanbod sluit aan bij de vraag. Ondernemers krijgen de ruimte te ondernemen en er is voldoende werkgelegenheid. De kwaliteit van de omgeving is aantrekkelijk met groene buurten waar men zich thuis voelt, City een levendige en duurzame binnenstad, historische dorpsgezichten en waardevolle cultuurhistorie en archeologie. We zetten slim in op de energietransitie en verduurzaming en zorgen ervoor dat onze stad de gevolgen van de klimaatverandering aan kan.
We willen als gemeente verbinden en trekken samen op met inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en de groene, gezonde, slimme regio Utrecht om onze ambities te halen. Rondom dit laatste participeren we actief in regionale samenwerkingsverbanden.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 50.512
Baten € -46.896
Saldo € 3.616
Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12