Programmaplan

Bestuur en Dienstverlening

Ambitie (en grafische weergave doelenboom)

Wat is onze ambitie?

Nieuwegein is een stad met een transparant bestuur. Het bestuur ondersteunt inwoners die dat nodig hebben en geeft maximaal de ruimte aan inwoners om te participeren en om initiatieven in de openbare ruimte te nemen. De basis hiervoor is een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en instellingen.

We willen moderne laagdrempelige dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet en ondersteunen waar nodig. We zijn een professionele, veerkrachtige en toekomstbestendige gemeentelijke organisatie.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 3.942
Baten € -1.084
Saldo € 2.857
Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12