Programmaplan

Vrije tijd

Ambitie (en grafische weergave doelenboom)

Wat is onze ambitie?

Wij dragen eraan bij dat inwoners in Nieuwegein zich zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Zaken als sport, cultuur, evenementen en recreatie dragen bij aan de sociale samenhang en een prettig leefklimaat. Onze ambitie is dat Nieuwegein een stad is die bijdraagt aan de behoeften van onze inwoners; een stad waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben en ruimte voelen om met elkaar iets te ondernemen en voor elkaar iets te betekenen. Vrijetijdsbesteding speelt daarin een belangrijke rol.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 8.473
Baten € -342
Saldo € 8.131
Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12