Programmaplan

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Ambitie (en grafische weergave doelenboom)

Wat is onze ambitie?

Onze ambitie is dat mensen in Nieuwegein zoveel als mogelijk op eigen kracht, goed en gezond, kunnen leven. En, als dat (even) niet lukt, bieden wij ondersteuning en bescherming als dat nodig is.
We bieden inwoners leermogelijkheden en ruimte om hun eigen keuzes te maken en op eigen kracht problemen op te lossen.
We helpen ze problemen te voorkomen (preventie) en bieden ondersteuning waar dat nodig is.
We bieden bescherming door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of anderen in gevaar brengen.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 72.631
Baten € -22.775
Saldo € 49.856
Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12