Programmaplan

Leefomgeving en Veiligheid

Ambitie (en grafische weergave doelenboom)

Wat is onze ambitie?

Nieuwegein is een stad, waar de huidige en volgende generaties graag willen verblijven en kunnen vertrouwen op een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving, die gevarieerd is, die veilig is, waarin men zich veilig voelt en waarin samen met wijkbewoners en ondernemers gewerkt wordt aan het verbeteren van de sociale en fysieke veiligheid.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 31.633
Baten € -21.330
Saldo € 10.304
Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12