Financiële begroting

Overzicht mutaties voorzieningen

Voorzieningen (x € 1.000)

Boekwaarde 1-1-2022

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-2024

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2025

2025

2025

Voorziening wethouderspensioenen

6.207

303

303

303

303

7.419

Voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV art. 44 1a en 1b)

6.207

303

0

0

303

0

0

303

0

0

303

0

0

7.419

Voorziening groot onderhoud sportvelden

335

52

13

52

15

52

15

52

15

485

Voorziening groot onderhoud stadshuis

706

151

49

152

882

152

211

152

49

122

Voorziening groot onderhoud theater

500

143

98

143

89

143

512

143

89

284

Voorziening onderhoud civieltechnische werken

1.354

490

392

490

665

490

665

490

665

927

Voorziening onderhoud overige accommodaties

1.396

374

374

373

424

372

379

373

630

1.081

Voorziening onderhoud parkeergarages binnenstad

2.017

301

301

301

301

3.221

Voorziening onderhoud schoolgebouwen en buurtpleinen

432

210

305

210

294

210

187

210

189

297

Voorziening onderhoud sportaccommodaties

186

217

231

218

194

218

182

218

297

153

Voorziening onderhoud wegen

1.749

618

1.041

618

1.138

618

1.138

618

888

16

Voorziening Verduurzaming Vastgoed

143

60

61

61

62

387

Ter egalisering van kosten (BBV art 44.1c)

8.818

2.616

0

2.503

2.618

0

3.701

2.617

0

3.289

2.619

0

2.822

6.973

0

0

Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven (BBV art.44 1d)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening afvalstoffen

402

60

50

68

126

13

50

181

Voorziening rioolrechten

424

76

480

47

371

418

856

Voorziening Premie Reparatie WW

62

62

Voor middelen van derden waardoor de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2)

888

136

0

530

47

68

0

371

126

0

431

50

0

1.099

Voorziening grondexploitatie

14.968

14.968

Totaal voorzieningen

30.881

3.055

0

3.033

2.968

68

3.701

3.291

126

3.289

3.353

50

2.822

30.459

22

-801

-124

481

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12