Financiële begroting

Overzicht mutaties voorzieningen

Naam

Voorziening wethouderspensioenen

Besluit

De voorziening is voorgeschreven op basis de voorschriften BBV.

Programma

Bestuur en dienstverlening

Portefeuillehouder

Burgemeester F. Backhuijs

Doel

Deze voorziening is ingesteld voor het beperken van de financiële risico’s van waardeoverdracht, ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen van de pensioenen voor gewezen wethouders. Jaarlijks wordt berekend wat de stand van de voorziening moet zijn.

Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en)

Voeding

Reguliere begroting.

Onttrekking

Minumum bedrag

Geen.

Maximum bedrag

Geen.

Looptijd

Onbepaald.

Eindstand 31-12-2020

5.904.590

Mutaties reserve

2021

 2022

 2023

 2024

2025

Onttrekkingen

Stortingen

302.500

302.500

302.500

302.500

302.500

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 10:02:36 met de export van 10/22/2021 09:56:12